Rotary Antwerpen Metropool proudly presents..

The Musical History Tour (Xmas 2023)

De jaarlijkse Rotary Antwerpen Metropool fund raiser  

Deze keer voor De Touter VZW en De Kras VZW - jeugd en kans armoede bestrijding in Antwerpen.

Samenwerking via Born in Belgium

Born in Belgium Professionals is een RIZIV-project dat een digitale tool aanbiedt, ontwikkeld door én voor professionals die werken met of voor (kwetsbare) zwangere vrouwen.

Mentor+ mentors

Wij bieden vanuit vzw De Touter zes tot acht studenten een unieke stage aan. 

Mentor +

Begeleidingsprogramma voor jongeren om jeugddelinquentie te voorkomen.

Artikel in "Geweldloos verzet"

Onze medewerkers Hilde D., Jamal El B., Naima A. en Hind M. schreven mee aan het nieuwe boek GEWELDLOOS VERZET 

Open-hart-cirkels

Een open-hart-cirkel is een bijeenkomst van mensen die geraakt zijn door een intens psychisch lijden van een naaste jongere of jongvolwassene