Bij vzw De Touter zorgen we er voor dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen zich goed voelen thuis en in hun bredere context. Samen met alle betrokkenen kijken we na welke hulp nodig is. We gaan op zoek naar een aanpak waarbij iedereen zich beter kan voelen.

Het begeleidingsaanbod dat we inzetten kan zeer verschillend zijn, afhankelijk van de vraag en de noden van het gezin, de jongere.
Onze hulp wordt georganiseerd binnen de dagcentra, de dienst contextbegeleiding en de dienst autonoom wonen

Aanmelden voor hulp

Dagcentra

Een dagcentrumbegeleiding is een unieke combinatie van contextbegeleiding aan huis en dagbegeleiding in groep voor kinderen en jongeren.

Wat is dagcentrumbegeleiding

Voor wie

Hoe verloopt de begeleiding

Contextbegeleiding

Gemiddeld één maal per week komt de begeleider aan huis om gesprekken te voeren. Gezamenlijk wordt er met het gezin gewerkt aan hun doelen. 

Wat is contextbegeleiding

Voor wie

Hoe verloopt de begeleiding

Autonoom wonen

We ondersteunen jongeren tussen 17 en 21 jaar die alleen (moeten) gaan wonen op een eigen studio of appartement.
 

Wat is autonoom wonen

Voor wie

Hoe verloopt de begeleiding