De Touter biedt begeleiding aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen, gezinnen en hun ruimere netwerk. In dialoog zoeken we samen naar het meest gepaste begeleidingsaanbod.

Het is steeds op maat van de vraag en de bezorgdheden van alle betrokkenen.

Contacteer ons

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Ons aanbod

Onze contextbegeleiding, 1Gezin1Plan en de dagcentra zijn rechtstreeks toegankelijk.

Cliënten of andere hulpverleners kunnen telefonisch met ons contact opnemen voor hulp.

Dagcentra

Met een unieke combinatie van contextbegeleiding en dagbegeleiding in groep:

Dagcentrum Trapeze

Dagcentrum Taimoem

Dagcentrum De Tichel

Dagcentrum De Tandem

Contextbegeleiding

Breedsporige contextbegeleiding

Positieve heroriëntering

Familietherapie Terra

1Gezin1plan

Meer weten

Openhartcirkels

Meer weten

Ons aanbod

Niet rechtstreeks toegankelijke hulp

Gezinnen en jongeren kunnen terecht na verwijzing door de intersectorale toegangspoort (ITP).

De aanmelding moet door een andere hulpverlener, een consulent of de jeugdrechter gebeuren.

Laatste nieuws

Een open-hart-cirkel is een bijeenkomst van mensen die geraakt zijn door een intens psychisch lijden van een naaste jongere of jongvolwassene

Meer weten