De Touter biedt begeleiding aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen, gezinnen en hun ruimere netwerk. In dialoog zoeken we samen naar het gepaste begeleidingsaanbod. Dit kan zeer verschillend zijn. Het is steeds op maat van de vraag en de bezorgdheden van alle betrokkenen.

 

 
Kleurrijke maatzorg,
een plan van aanpak
 

 

 

Dagcentra

Een dagcentrumbegeleiding is een unieke combinatie van contextbegeleiding aan huis en dagbegeleiding in groep voor kinderen en jongeren.

Wat is dagcentrumbegeleiding

Voor wie

Hoe verloopt de begeleiding

Contextbegeleiding

Gemiddeld één maal per week komt de begeleider aan huis om gesprekken te voeren. Gezamenlijk wordt er met het gezin gewerkt aan hun doelen. 

Wat is contextbegeleiding

Voor wie

Hoe verloopt de begeleiding

Autonoom wonen

We ondersteunen jongeren tussen 17 en 25 jaar die alleen (moeten) gaan wonen op een eigen studio of appartement.
 

Wat is autonoom wonen

Voor wie

Hoe verloopt de begeleiding