De Touter biedt begeleiding aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen, gezinnen en hun ruimere netwerk. In dialoog zoeken we samen naar het meest gepaste begeleidingsaanbod.

Het is steeds op maat van de vraag en de bezorgdheden van alle betrokkenen.

Contacteer ons

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Ons aanbod

Onze contextbegeleiding, 1Gezin1Plan en de dagcentra zijn rechtstreeks toegankelijk.

Cliënten of andere hulpverleners kunnen telefonisch met ons contact opnemen voor hulp.

Dagcentra

Met een unieke combinatie van contextbegeleiding en dagbegeleiding in groep:

Dagcentrum Trapeze

Dagcentrum Taimoem

Dagcentrum De Tichel

Dagcentrum De Tandem

Contextbegeleiding

Breedsporige contextbegeleiding

Positieve heroriëntering

Familietherapie Terra

1Gezin1Plan

Meer weten

Openhartcirkels

Meer weten

Ons aanbod

Niet rechtstreeks toegankelijke hulp

Gezinnen en jongeren kunnen terecht na verwijzing door de intersectorale toegangspoort (ITP).

De aanmelding moet door een andere hulpverlener, een consulent of de jeugdrechter gebeuren.

Katleen Belis en Daniel Dufond

vormen samen het directieteam van De Touter


Katleen zet zich al heel wat jaren met veel enthousiasme in voor De Touter. Haar carrière begon als begeleidster in één van onze dagcentra, waar ze al snel haar passie voor kwaliteitsvolle en innovatieve hulpverlening ontdekte. Katleen inspireert en motiveert met haar gedrevenheid en toewijding, zowel de medewerkers als de kinderen, jongeren en gezinnen in begeleiding.

Daniel werd in 2023 aangetrokken vanwege zijn ondernemerschap, strategisch inzicht en voeling met de grootstedelijke realiteit. Met een rijke ervaring in het jeugdwerk, algemeen welzijnswerk en de lokale overheid, brengt Daniel waardevolle kennis en ervaring mee naar het team. Hij waakt over de financiële gezondheid van de organisatie en legt focus op De Touter als een aantrekkelijke, inclusieve organisatie waar je graag werkt.

Onze organisatie
Laatste nieuws

Born in Belgium Professionals is een RIZIV-project dat een digitale tool aanbiedt, ontwikkeld door én voor professionals die werken met of voor (kwetsbare) zwangere vrouwen.

Meer weten