HOE verloopt begeleiding in een Kleinschalige Wooneenheid

Tijdens de intakefase gaan we na of er voldoende afstemming is tussen de hulpvraag van de jonge ouder en het aanbod van onze werking. We hebben oog voor een goede match met de andere jongeren in onze werking.

We bieden begeleiding bij het zelfstandig wonen. Deze is identiek aan onze contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW).

Er wordt op maat van de jongere gewerkt om een zo groot mogelijke zelfredzaamheid op te bouwen op zowat alle levensdomeinen. 

We hebben specifieke aandacht voor het evenwicht tussen de taken van het ouderschap en de eigen ontwikkelingsnoden van de jonge ouder zelf.

Verder zetten we bewust in op ‘peer support’ door de andere jonge ouders in huis.

We faciliteren dit door het aanbieden van groepsmomenten.

Vanuit de zorg voor de ontwikkeling van de baby of het jonge kind start iedere ouder met een Tuimelwerking.

We zetten in de KWE-begeleiding van bij de start in op netwerkversterkend werken.

We zijn overtuigd van het belang van een steunend netwerk, zeker voor jonge mensen die voor het eerst ouders worden.

We werken hiervoor samen met Burgers Aan Zet (Lus VZW en EKC)

WAT is begeleiding in een Kleinschalige Wooneenheid ?

In het Klein Dokske verblijven vier jonge ouders (al dan niet met partner), in een eigen flat.

De jonge ouder(s) worden elk ondersteund door een individuele begeleider die hen helpt bij de groei naar zelfredzaamheid en meer zelfstandigheid.

WAAROM ?

Soms kunnen jonge mensen extra begeleiding gebruiken bij de uitdaging om hun leven als adolescent te combineren met de taken van het ouderschap.

Deze steun komt in de eerste plaats van hun eigen natuurlijk netwerk, maar dient soms aangevuld te worden met professionele begeleiding. 

 

We huisvesten verschillende jonge ouders in één gebouw want we zijn overtuigd van de meerwaarde die peer support voor hen kan betekenen.


Voor WIE

Jongeren tussen 16 en 25 jaar die zwanger zijn of al een kind hebben.
 

Adresgegevens

Deze begeleiding is niet rechtstreeks toegankelijk. Jongeren kunnen doorverwezen worden door de intersectorale toegangspoort.