Met het begeleidingsaanbod realiseren wij :

  • ontplooiingskansen voor betrokken kinderen of jongvolwassenen in verbondenheid met hun gezin, familie, eigen netwerk;
  • een warme en leefbare omgeving voor alle betrokken kinderen of de zelfstandig wonende jongvolwassenen;
  • een evolutie in het functioneren van het gezin of van de zelfstandig wonende jongvolwassenen zodat ze leren omgaan met problemen of ze zelfstandig kunnen oplossen.

 

Onze Visie

Als organisatie zijn we ons bewust van de kwetsbaarheid van onze (potentiële) cliënten. Processen van uitsluiting en onrecht spelen een rol.

Onze cliënten zijn vaak ‘rechteloos’ en beschikken over een precair statuut.

Onze hulpverlening biedt daartegenover een veilige haven. We willen hoop geven, vertrouwen wekken en vermijden dat ze nogmaals gekwetst worden.

Kleurrijke maatzorg

We streven ernaar om voor iedere hulpvrager een hulpverleningsaanbod op maat uit te werken.  Hierbij houden we rekening met ieders pedagogische, relationele en culturele context.

Pluralisme

Medewerkers moeten de bereidheid tonen om iedere cliënt te helpen.

Vzw De Touter stemt zijn aanbod af op de noden van de meest kwetsbare cliënten, ongeacht hun herkomst, Levensbeschouwelijke en/of godsdienstige overtuigingen.

Duurzaamheid

We voeren een actief beleid om de ecologische voetafdruk van onze werking zo beperkt mogelijk te houden.

Zelforganisatie