Positieve Heroriëntering (PHO) ondersteunt gezinnen en hulpverleners in situaties van verontrusting (en maatschappelijke noodzaak).

Vanuit vzw de Touter organiseren we samen met andere aanbieders een vorming voor ons brede hulpverleners-netwerk. Het doel is om elkaar beter te leren kennen, stil te staan bij de visie en belangrijke principes van PHO om nadien nog beter samen te kunnen werken vanuit gedeelde verantwoordelijkheid.

Positieve heroriëntering is ‘in essentie heroriënteren’: anders leren kijken naar, spreken over en handelen in situaties die ons uitdagen. We kunnen de realiteit, de ander en de situatie niet veranderen of controleren, maar wel de manier waarop wij ermee omgaan en de keuzes die wij hierin maken.

Positieve heroriëntering focust op wat wél nog mogelijk is, op wat we zélf verlangen en op wat we zélf kunnen doen om dit te realiseren. Centraal daarbij is het herstellen van relaties.

De vormingen gaan door in Antwerpen en zijn voor alle hulpverleners (en aanmelders) van de brede instap, de probleemgebonden hulp, geestelijke gezondheidszorg, … werkzaam in arrondissement Antwerpen. De tweedaagse ervaringsgerichte vorming is gratis.  

 

De 2 daagse vormingen gaan door in Antwerpen op:  

 

Locaties en exacte tijden worden na de inschrijving meegedeeld.