HOE verloopt een delictgerichte contextbegeleiding?

Elke begeleiding start met een intakegesprek waarop de jongere en zijn ouders aanwezig zijn samen met de consulent en andere relevante betrokkenen zoals bijvoorbeeld een begeleider van de gemeenschapsinstelling, …

De jongerenbegeleider biedt in een eerste fase een zeer intensief individueel aanbod aan. Er wordt ingezet op een betrouwbare en constructieve werkrelatie met de jongere.

We werken zeer aanklampend en in de leefomgeving van de jongeren. We bieden twee keer per week zowel gesprekken als activiteiten aan.

De begeleiding is verplicht voor de jongere als reactie op een delict. Het herstellen van het gepleegde delict en het voorkomen van recidive zijn belangrijk thema's in het traject.

We vertrekken vanuit het Risk-Need-Responsivity en het Good Lives Model. 

In al onze begeleidingstrajecten zetten we zeer hoog in op de relationele bedrading binnen het gezin en op het herstellen of versterken van de onderlinge relaties.

We begeleiden hen in het verbindend communiceren met elkaar. Ook belangrijke (familie)relaties buiten het gezin worden meegenomen in de begeleiding.

We doen actief aan identiteitsversterking met de jongeren. We moedigen hen aan nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en voeling te nemen met verworven competenties en talenten.  

In alle trajecten hebben we oog voor schoollopen en/of werk, vrije tijdsinvulling en relatie met vrienden, geestelijke gezondheid en maatschappelijke integratie. De contextbegeleider vertrekt in de ouderbegeleiding vanuit de visie en methode van Nieuwe Autoriteit. 

Wanneer sprake van onveiligheid binnen de gezinscontext zetten we de visie en principes vanuit Signs Of Safety in en werken we met veiligheidsplannen.

De principes van herstelgericht werken hanteren we zowel in onze ouder- als jongerenbegeleiding. We doen een apart aanbod aan ouders en jongere en daarnaast een aanbod aan de volledige gezinscontext.

We zetten zeer hoog in op verbinding. Denk hierbij aan verbinding met de eigen gevoelens, behoeftes en competenties naast de relationele verbindingen binnen en buiten het gezin. 

Naarmate de begeleiding vordert kan op maat van het gezin en de reële nood het aanbod iets minder intens worden. Een begeleiding wordt afgerond na zes maanden. 

De begeleide ouders worden sterk aangemoedigd om in te stappen in onze NA-oudergroepen. Met een gezonde mix van ouders in begeleiding binnen De Touter gaan we dan zeer intensief aan bod.

We belichten alle principes van Nieuwe Autoriteit, er wordt geoefend, uitgewisseld en aan de hand van huiswerkopdrachten doorgewerkt in de lopende contextbegeleiding.

WAT is een delictgerichte contextbegeleiding?

Deze module is een intensieve begeleiding van 3u per week en niet rechtstreeks toegankelijk. De jeugdrechter legt deze maatregel op als reactie op een delict.

Elke jongere krijgt een individuele begeleider toegewezen en deze werkt samen met een contextbegeleider die de intensieve begeleiding van de ouders en ruimere context op zich neemt.

De begeleiding van de ouders gebeurt voornamelijk aan huis en in de eigen context van het gezin.

De jongerenbegeleider beweegt zich mee in de leefomgeving van de jongere.

Minimaal één keer per week heeft zowel de jongerenbegeleider als contextbegeleider een begeleidingscontact.

Regelmatig doen ze begeleidingsgesprekken met ouders en jongere samen.

WAAROM een delictgerichte contextbegeleiding?

We zetten hoog in op herstel en het opnieuw aangaan van positieve, constructieve verbindingen tussen ouders en jongeren, maar ook binnen een ruimer netwerk.

We beogen het voorkomen van recidive. We begeleiden jongeren in maatschappelijke re-integratie en positieve identiteitsontwikkeling

Voor WIE is een delictgerichte contextbegeleiding?

We begeleiden jonge delictplegers, ook veelplegers, die ofwel door de Jeugdrechter ofwel via Kompas+ een begeleidingstraject door ons opgelegd krijgen.

Naast een individueel traject voor de jongere, worden ook de ouders begeleid.

Adresgegevens

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 13:00 behalve op dinsdag.