Jouw privacy is voor ons belangrijk. Hieronder lees je meer hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

Privacy verklaring

Cookies

Er worden geen identificeerbare persoonsgegevens via de website verzameld. Wel wordt gebruik gemaakt van cookies.

Cookies kunnen ons onder andere helpen om jouw ervaring met onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat die optimaal presteert zoals je verwacht. Zo kunnen we jouw ervaring met het gebruik van een website verbeteren, bijvoorbeeld door je gebruik van onze website bij te houden, zodat deze kan worden verbeterd om aan jouw behoeften te voldoen.

Gegevens die ons toekomen via de contactformulieren op de site worden niet in de website opgeslagen, maar bereiken enkel de aangeduide bestemmeling. Andere vragen en daarmee gepaard gaande (persoons)gegevens worden enkel intern verwerkt.

Privacy verklaring voor onze cliënten

 

1. Inleiding

We willen je informeren over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

Om kwaliteitsvolle hulpverlening aan te bieden, is het nodig om persoonsgegevens van jou en je gezin te verwerken. We maken afspraken en zorgen voor de nodige technische beveiliging en maatregelen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle afdelingen van vzw De Touter.

 

2. Hoe en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Om goede hulp te bieden, wordt een persoonlijk dossier bijgehouden. Dit dossier bewaren wij veilig digitaal.

Bij de opmaak van dit dossier worden gegevens verzameld van de cliënt, hun familieleden of vertrouwenspersonen, aanmelder, scholen, andere diensten en/of andere belangrijke derden.

Het aanmaken van dit dossier is voor ons een wettelijke verplichting.

Alle wat er gebeurt tijdens de begeleiding, alle notities en verslagen worden bewaard in dit digitale dossier.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen door ons bijgehouden worden:

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam,…)
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…)
 • Bijzondere persoonsgegevens (etnische afkomst, religie, seksuele oriëntatie,...)
 • Gezondheidsgegevens (eventuele medische aandoeningen, noodzakelijke medicatie,...)
 • Sociale gegevens (gezinssituatie, vrijetijdsbesteding,…)
 • Financiële gegevens (Schuldenlast, OCMW, …)

Het gaat voornamelijk over die gegevens die jij ons zelf geeft en wij dan bewaren in jouw dossier.

 

4. Bewaartermijn

VZW De Touter bewaart jouw dossier en persoonsgegevens niet langer dan nodig. Rekening houdend met onze wettelijke verplichtingen houden we je dossier bij tot je 35 jaar bent.

 

5. Delen van persoons- en dossiergegevens

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij enkel met anderen delen als dit noodzakelijk is voor je begeleiding. En we doen dit liefst met jouw toestemming en we informeren je erover. Soms zijn we ook wettelijk verplicht om informatie door te geven (bijvoorbeeld Binc).

Als we gegevens delen of doorgeven dan maken we met deze partijen (verwerkers) de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te verzekeren.

Boven al houden wij ons aan ons beroepsgeheim (artikel 458 van het strafwetboek).

 

6. Jouw rechten omtrent je persoons- en dossiergegevens

Als je vragen hebt, of wil weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact opnemen. Onderaan deze privacyverklaring staan onze contactgegevens.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van je hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de persoonsgegevens die we hebben
 • Verbeteren van fouten
 • Intrekken van je toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Overdracht van de door jou verstrekte gegevens terug aan jou (of in jouw opdracht/aanwezigheid aan een andere partij).

Voor inzage in je volledige dossier verwijzen we je naar het document Inzagerecht.

Wij kunnen je vragen om je identiteit te bewijzen voordat wij een van hiervoor genoemde verzoeken kunnen uitvoeren. Zo weten we zeker dat we deze gegevens niet bezorgen aan, of laten inkijken door, de verkeerde persoon.

 

7. DPO

Binnen vzw De Touter is een “functionaris voor gegevensbescherming” (Data Protection Officer, afgekort DPO) aangesteld. Deze persoon ziet er op toe dat we alle regels in verband met het verwerken van je persoonsgegevens opvolgen.

 

8. Klachten

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, kan je contact met ons op te nemen, via je begeleider, de directie of de DPO.

Je klacht wordt binnen de 2 weken behandeld, waarna we je een oplossing voorstellen. Indien je hier niet akkoord mee bent, zullen we verder zoeken naar een andere procedure of antwoord op je klacht.

Je hebt verder ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, in België heet dat de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor meer informatie kan je terecht op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie

 

 

9. Contact

Je kan vzw De Touter contacteren op volgende wijze

Per post

VZW De Touter
Auwersstraat 48
2600 Berchem

Per telefoon

03/287.80.20

Per mail

info@detouter.be
dpo@detouter.be