Er wordt op maat van de jongere gewerkt om een zo groot mogelijke zelfredzaamheid op te bouwen op zowat alle levensdomeinen. Tijdens de begeleiding streven we naar een optimale samenwerking tussen de jongere, zijn begeleiding, en zijn context.