De cirkels rondom de cliënt weerspiegelen de mate van betrokkenheid en rechtstreekse invloed die het team heeft ten aanzien van de cliënt. 

In de buitenste cirkels van het organogram worden het algemene kwaliteitsbeleid, het financieel beleid en de strategische keuzes van De Touter waargemaakt.

Elke medewerker van De Touter heeft een plaats in elke cirkel. Medewerkers maken deel uit van onze Algemene Vergadering en elk team heeft een afvaardiging binnen het beleidsoverleg. 

We zien het als een uitdaging om actieve cliëntparticipatie in elke cirkel mogelijk te maken.

We kiezen niet voor een piramidaal hiërarchisch model.

Het directieteam heeft een hiërarchisch mandaat en faciliteert ten volle de zelforganisatie binnen de teams en het opnemen van gedeeld en persoonlijk  leiderschap door alle medewerkers.