WAT is contextbegeleiding?

Het doel is om de band tussen ouders en kinderen te herstellen en te vermijden dat er een definitieve breuk ontstaat.
Contextbegeleiding is een vorm van hulpverlening aan kinderen en hun ouders in verontrustende opvoedingssituaties. Ons aanbod bestaat uit drie modules: 

Een vaste begeleider wordt aan het gezin toegewezen. Hij gaat op een respectvolle en waarderende manier in gesprek met het gezin, thuis of op de dienst.  

We nodigen de betrokken gezinsleden uit hun bezorgdheden te verwoorden en aan te geven waar ze naartoe willen met hun leven. Op basis hiervan stellen we een actieplan op. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd samen met het gezin. 

De aanmeldprocedure vindt u hier.

HOE verloopt een contextbegeleiding?

De begeleiding start na aanmelding door een gezin, een andere hulpverlener (CLB, Kind en Gezin, ... ), een consulent of door een jeugdrechter. Afhankelijk van de module, komt het gezin op een wachtlijst terecht tot er een plaats vrij is.

Het gezin en de aanmelder worden uitgenodigd voor een eerste gesprek. Op dit gesprek maken we kennis met elkaar en staan we stil bij de bezorgdheden en de hulpvraag.

WAAROM een contextbegeleiding?

Doel van elke module is de relatie tussen ouders en kinderen te versterken en een steunend netwerk te activeren met het oog op het bevorderen van het welzijn en het veilig opgroeien van de kinderen.  

Voor WIE is een contextbegeleiding?

Gezinnen waarin een grote verontrusting is over de opvoedingssituatie. Het is belangrijk dat de ouders of andere opvoedingsfiguren over voldoende draagkracht beschikken om hun kinderen thuis op te voeden.