WAT is een Openhartcirkel ?

Een open-hart-cirkel is een ontmoeting van gezinsleden, die elk op hun manier geraakt zijn door de (ernstige) psychische kwetsbaarheid van een jongere of jongvolwassene in hun gezin.

In eerste instantie gaat het om de mensen die van zeer nabij betrokken zijn.

Daarnaast kunnen ook andere belangrijke betrokkenen uitgenodigd worden.

De regie ligt in handen van het gezin.

Degene die de openhartcirkel aanvraagt, nodigt de anderen uit en motiveert hen om deel te nemen.

HOE verloopt een Openhartcirkel ?

Een open-hart-cirkel is een gesprek. Het gaat over datgene wat op dat moment wezenlijk speelt in het gezin. De bezorgdheid rond de psychische kwetsbaarheid of het lijden van één van de kinderen/jongeren in het gezin is de aanleiding voor het gesprek.

Elke open-hart-cirkel start met een opener waarbij iedereen uitgenodigd wordt om hun verwachting en gevoel over de ontmoeting uit te spreken.

Aan de betrokkenen wordt gevraagd wat hen op dit moment nauw aan het hart ligt. Waarover ze zich zorgen maken, wat hen raakt.

De situatie die aanleiding gaf tot het organiseren van de cirkel wordt helder verwoord, door één van de begeleiders, samen met (één van) de gezinsleden.

Alle aanwezigen worden uitgenodigd om naar elkaar te luisteren vanuit het hart en met een open, liefdevolle houding.

Ze worden uitgenodigd om te spreken vanuit zichzelf, vanuit de eigen beleving, gevoelens en kwetsbaarheid. Het gezin wordt uitgenodigd om samen stil te staan bij de bezorgdheid die er is.
 

WAAROM een Openhartcirkel ?

Vanuit het aanvaarden van kwetsbaarheid groeien er kansen om mensen samen terug in beweging te krijgen.

Door liefdevol en vanuit verbinding de dialoog aan te gaan, kan er ruimte en gedragenheid ontstaan om samen te onderzoeken of er anders kan gekeken worden naar de situatie.

Voor WIE is een Openhartcirkel ?

Alle gezinnen, families… die verontrust zijn omdat ze merken dat een jongere of jongvolwassene worstelt met (existentieel) verdriet en pijn waarbij deze pijn naar buiten komt op een manier die zeer ernstige zorgen baart zoals zichzelf krassen, uitspreken niet meer te willen leven, pogingen doen om uit het leven te stappen, een eetstoornis, depressie…
Het kan de jongere of jongvolwassene zelf zijn die een cirkel aanvraagt, en/of zijn familie, een huisarts, een vriend(in), een psychiater…

Wanneer een aanmelding gebeurt door een hulpverlener dan zal hij of zij gevraagd worden om het gezin uit te nodigen zelf met ons contact op te nemen.

Aanmeldingen kunnen gebeuren het OHC nummer: 03 361 63 59.