HOE verloopt Familietherapie?

Een familietherapeut wordt met veel zorg toegewezen aan het gezin. De gesprekken gaan door aan huis.

Bij het gezin wordt getoetst of we met bepaalde gevoeligheden moeten rekening houden om een goede match tot stand te brengen.

Tijdens het eerste gesprek wordt vooral stilgestaan bij de redenen om familietherapie op te starten.

De intakeverantwoordelijke doet dit gesprek samen met het gezin en de aanmelder.

De intake heeft als doel het gezin warm te maken voor het verdere therapeutische proces.

De familietherapeut neemt kort na dit eerste gesprek contact op met het gezin.

De therapie doorloopt verschillende fasen: 

  • Motiverings- en verbindingsfase
  • Gedragsveranderingsfase
  • Generalisatiefase

We werken met thema’s. De keuze van deze thema's bepalen we samen met het gezin.

 

Gedurende de hele begeleiding verwachten we dat de aangemelde jongere, de ouders/opvoedingsfiguren en de inwonende kinderen vanaf 12 jaar aanwezig zijn op elk gesprek.

Andere familieleden, vrienden, kennissen, professionals … kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan de laatste gesprekken.

Op het einde van de therapie wordt met de gezinsleden een plan opgesteld over hoe zij in de toekomst met nieuwe moeilijkheden kunnen omgaan.

Er wordt bekeken met welke individuele hulp een gezinslid nog extra gebaat zou kunnen zijn. Na afsluiting kan het gezin nog beroep doen op 1 tot 3 gesprekken ‘boostersessies’. 

Gaandeweg kan het nodig zijn om het proces te onderbreken om met de ouder(s) in gesprek te gaan over de hechtingsnoden van hun kind.

Deze therapeutische gesprekken zijn geïnspireerd op de theorie en inzichten van ABFT (Attachment-based Family Therapy). Deze gesprekken hebben als doel het empathisch vermogen van de ouder(s) te vergroten en hen te engageren in het hanteren van ouderlijke vaardigheden.

WAT is Familietherapie Terra?

Familietherapie Terra richt zich op het versterken van de onderlinge relaties in het gezin. Familietherapie Terra is uitstroom- en vooral breuk vermijdend bedoeld. 

Het aantal gesprekken varieert van 12 tot 30 en spreidt zich over 3 tot 6 maanden. 

Wij positioneren ons als bondgenoot en erkennen dat het gezin expert is van hun ervaringen.

We trachten een context te creëren waarin het gezin beter in staat is om zelf voor hun leven en toekomst in te staan en nieuwe ervaringen op te doen.

Voor WIE is familietherapie Terra?

Familietherapie kan preventief en behandelend ingezet worden bij jongeren (12 tot 25 jaar) met ernstige gedragsproblemen en hun gezinnen.

In deze gezinnen zijn de relationele en verbindingsfuncties tussen ouder(s) en kind(eren) ernstig beschadigd/verstoord, waardoor de gevoerde communicatie niet bijdraagt tot de probleemoplossing. 

WAAROM familietherapie Terra?

Het hoofddoel van familietherapie is het vergroten van vaardigheden met betrekking tot communicatie, probleemoplossing, conflicthantering en het versterken van ondersteuning vanuit de omgeving.

Adresgegevens

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 13:00 behalve op dinsdag.

Dit nummer is niet voor aanmeldingen, daarvoor kan u hier terecht.