Rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod

Wanneer kinderen, jongeren of gezinnen hulp nodig hebben, kunnen zij zelf of een hulpverlener (CLB, OCMW, therapeut, …) met ons contact opnemen.

  • 09:00 - 13:00 op maandag, woensdag en donderdag
  • T +32 3 287 80 26
  • aanmelding@detouter.be (je kan het aanmelddocument hieronder gebruiken) 

In een eerste telefonisch gesprek onderzoeken we samen of onze hulp een antwoord kan bieden op de hulpvraag. Als dat zo is, wordt het kind, de jongere en zijn/haar gezin op één van onze wachtlijsten geplaatst.

Zodra er plaats is, nemen we contact op en plannen we een intake.

Aanmelddocument contextbegeleiding

Het zou kunnen dat een gesprek nodig is vooraleer beslist wordt dat wij de juiste hulp kunnen bieden. Het gezin of de hulpverlener die het gezin naar ons doorverwijst kan vragen naar een kennismakingsgesprek. Ook wij kunnen een gesprek nodig vinden om een goede inschatting te maken.

Wanneer de aanmelder of andere betrokkenen zich veel zorgen maken, erg verontrust zijn, is het mogelijk dat er onmiddellijk een hulpaanbod opgestart worden. Dit hulpaanbod noemen we Positieve Heroriëntering en duurt ongeveer 4 maanden. In deze begeleiding staat dan vooral de verontrusting zelf centraal. 

Niet rechtstreeks toegankelijke hulpaanbod

Enkel een andere hulpverlener kan hiertoe een aanvraag doen. Dit gebeurt via een A-doc in Insisto. Insisto is een digitaal systeem voor het aanvragen van hulp.