HOE verloopt een breedsporige contextbegeleiding?

Het eerste gesprek is een intakegesprek. Hierop is ook de aanmelder uitgenodigd en maken we kennis met elkaar en met de hulpvragen die er zijn.

Vanaf dan komt een vaste begeleider wekelijks aan huis en biedt hij ondersteuning bij opvoedingsvragen, de contacten met andere diensten, scholen, het opbouwen van versterkend netwerk, ...

Allerhande methodieken en begeleidingstechnieken worden aangewend in functie van het bereiken van de doelen van het gezin.

Enkele voorbeelden: het kwaliteitenspel, werken met schaalvragen, opstellen van een tijdslijn, inzetten van Duplo-popjes ...

In een aantal bewezen werkzame methodieken hebben begeleiders zich geschoold. Deze worden ingezet wanneer dit voor het gezin zinvol lijkt. Het betreft: Triple P, Geweldloos Verzet, Nieuwe Autoriteit, Signs Of Safety, netwerktafels, ... We proberen samen dingen uit in de hoop en met de bedoeling dat dit het resultaat oplevert dat het gezin wenst.

WAT is een breedsporige contextbegeleiding?

Een vaste begeleider komt gemiddeld wekelijks aan huis en voert gesprekken met het gezin, de ouders en de kinderen, ongeacht de gezinsvorm.

We vinden de samenwerking tussen gezin en begeleider heel belangrijk. 

We nodigen de betrokken gezinsleden uit hun bezorgdheden te verwoorden en aan te geven welke hulp ze nodig hebben.

Op basis hiervan stellen we een plan op met de doelen waaraan we samen werken.

Voor WIE is een breedsporige contextbegeleiding?

De begeleiding is er voor kinderen, jongeren (tot 25 jaar) en hun gezinnen.

Er is een verontrustende opvoedingssituatie en het gezin ervaart moeilijkheden op verschillende levensdomeinen.

De ouders beschikken over voldoende draagkracht om hun kinderen thuis op te voeden.
 

WAAROM een breedsporige contextbegeleiding?

Hoofddoel is het vergroten van de ontplooiingskansen van de minderjarigen en jongvolwassenen in het gezin.

We ondersteunen en versterken de gezinsleden om meer greep te krijgen op het samenleven binnen het gezin.

We stimuleren actief ouderschap en verbinding tussen ouders en kinderen. We activeren het samen uitbouwen van een steunend informeel en formeel netwerk.

Adresgegevens

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 13:00 behalve op dinsdag.

Dit nummer is niet voor aanmeldingen, daarvoor kan u hier terecht.