Vanuit vzw De Touter engageren we ons binnen twee samenwerkingsverbanden, namelijk Grootstad Antwerpen en Trawant. Samen bieden we een module aan die sectoroverschrijdend is opgebouwd.

We zetten ons actief in binnen verschillende 1G1P-teams.

  • binnen Grootstad Antwerpen zijn we actief in de wijk Berchem-Borgerhout en in de wijk Antwerpen Centrum – Linkeroever 
  • binnen Trawant zijn we actief in Eerstelijnszone Rupelaar en in eerstelijnszone Zora (Zuid Oost Rand Antwerpen

We zien een grote meerwaarde in het samenwerken binnen een multidisciplinair team en de integrale aanpak.

Bovendien willen we op maat en sneller de nodige ondersteuning kunnen inzetten voor gezinnen.

1Gezin1Plan is een netwerk van partners uit de gezins- en jeugdhulp die samenwerken om gezinnen snellere en efficiëntere hulp te bieden. 

De hulpverlening is op maat en beperkt in de tijd.

De regie ligt zoveel mogelijk bij het gezin zelf.

Een procesondersteuner ondersteunt het gezin. 

De procesbegeleider kan gericht gespecialiseerde (jeugd)hulp activeren.

Een eerstelijnspsycholoog inschakelen (zonder wachttijden of complexe aanvragen) om milde tot matige klachten te detecteren en behandelen en te vermijden dat ze erger of chronisch worden of zich verankeren in de persoonlijkheid van het kind

De procesondersteuner organiseert netwerkoverleg voor het gezin en bouwt een netwerk rond het gezin uit, waarin de aanmelder een rol kan blijven opnemen.

De procesondersteuner houdt mee het overzicht over hulpvragen en netwerkpartners en verwijst gericht door of reikt de nodige expertise aan als de hulpvraag een andere oplossing nodig heeft.