Open-hart-cirkels

Een open-hart-cirkel is een bijeenkomst van mensen die geraakt zijn door een intens psychisch lijden van een naaste jongere of jongvolwassene

02-01-2023

Onder begeleiding van het betrokken gezin komen mensen samen om vanuit hun hart over hun beleving, emoties en verlangens te spreken en naar elkaar te luisteren.

Door in liefde in dialoog te gaan en samen een band te scheppen, groeit de kans om de kracht van kwetsbaarheid te ervaren. De situatie wordt anders bekeken en nieuwe perspectieven kunnen onderzocht worden.

Meer info vind je in de bijhorende folder en op de website van vzw Re-member.

Hoe aanmelden?

Iedreeen die geraakt wordt door de situatie kan ons opbellen. We zijn rechtstreeks toegankelijk. Het gezin, de jongere/jongvolwassene zelf, een vriend, een huisarts, een hulpverlener ... kunnen een cirkel aanvragen.

Voor een aanmelding en vragen over open-hart-cirkels in onze organisatie kan je bij Naima Annouri terecht op 0496/163178.

terug naar de lijst