Mentor+ mentors

Wij bieden vanuit vzw De Touter zes tot acht studenten een unieke stage aan. 

26-06-2023

We engageren graag studenten met interesse voor jongeren (14-18 jaar) in de jeugdzorg binnen een kwetsbare maatschappelijke context.
Voor verdere toelichting en praktische afstemming kan u contact opnemen met: Inge.Jacobs@detouter.be  (Tel : 04 98 12 66 73)

 

De Touter is partner in een innovatief Europees project, Mentor + , dat gesubsidieerd wordt door de Europese Commissie. België, Ierland, Roemenië, Portugal, Italië en Griekenland zijn in dit Mentor + project geëngageerd.

 

Mentor + gelooft in de kracht van niet formele vorming. Er wordt gewerkt met mentors die een jongere/mentee toegewezen krijgen na matching.

Er wordt een gemeenschappelijke visie en methodologie ontwikkeld om jongeren met risicogedrag, vaak jonge delict plegers, te empoweren en toe te leiden naar constructief burgerschap. Het belangrijkste principe is om gezagsgetrouwe, valabele rolmodel volwassenen op te leiden, met als doel jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van positieve attitudes en gedragingen.

De Mentor + partners delen hun kennis en ervaringen in het begeleiden van risicojongeren.

Men wil komen tot een gemeenschappelijke methodiek zodat de werkzaamheid van het programma kan worden aangetoond. De ambitie is dat elke partner dit programma in een later stadium zal promoten bij andere organisaties in eigen land.

Vergaderingen vinden digitaal maar ook face tot face in de verschillende landen plaats.

Deze uitwisseling heeft als doel om op Europees niveau samen te werken, een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen en tot een cultuur sensitieve dialoog te komen.

 

De partners ontwikkelen samen een handboek dat als basis zal dienen om mentoren op te leiden en te coachen. Er wordt een app ontwikkeld waarmee mentoren, jongeren en de coördinator (= de professionele hulpverlener) met elkaar kunnen communiceren.

 

 

 


Mentor+ voorstelling
terug naar de lijst