De Touter op het Congres Opgroeien • 8 december

Op vrijdag 8 december 2023 vindt het Opgroeien Congres plaats zowel online als fysiek in Maison de la Poste in Brussel. Het congres krijgt vorm en inhoud dankzij de bijdrage van 50 stakeholders, overleg met cliëntenorganisaties en de input van meer dan 150 gangmakers, waarvan wij 1 zijn.

Jamal Balaji, Jamal El Boujddaini en Inge Jacobs van De Touter komen er vertellen over het Europese Mentor+ project dat wij samen met partners uit 5 andere landen ontwikkelden.

 

25-10-2023

Mentor + gelooft in de kracht van mentoring. Er wordt gewerkt met jongvolwassenen (mentoren), die een jongere (mentee) toegewezen krijgen na matching. Het hulpverleningsprogramma is gericht op jongeren die risicogedrag stellen, vaak jonge delictplegers, met als doel deze jongeren te empoweren in hun identiteitsontwikkeling. Het belangrijkste principe is om jongvolwassenen (studenten) op te leiden, zodat zij als mentor jongeren kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van positieve attitudes en gedragingen. De relatie tussen mentor en mentee wordt ingezet als instrument, waarbij de mentor een rolmodel en klankbord kan zijn, maar ook een raadgever en inspirator.
Samen met andere Europese partners delen we kennis en ervaringen en ontwikkelden we een handboek dat als basis dient om mentoren op te leiden en te coachen. Daarnaast creëren we een innovatieve mobiele applicatie die mentor en mentee in realtime ondersteunt.

 

Bekijk onze Mentor+ brochure

 terug naar de lijst