Gezinsbegeleider - DAGCENTRUM DE TICHEL

Functieomschrijving

 • Heb jij vooral veel ‘goesting’ om kwetsbare gezinnen respectvol tegemoet te treden en aan te spreken op hun krachten en mogelijkheden?
 • Hou je van werken met een superdiverse groep en kan je respectvol omgaan met interculturaliteit?
 • Wil je kinderen en jongeren enthousiast begeleiden tijdens hun aanwezigheid in het dagcentrum?
 • Heb je sterke relationele en communicatieve vaardigheden?
 • Vind je dialooggericht werken met alle betrokkenen een must?
 • Kan je zelfstandig een integraal hulpverleningsproces opzetten met ouders, kinderen en jongeren?
 • Hecht je veel belang aan veilig teamwerk?
 • Kan je theoretische inzichten uit het systeemdenken en aanverwante denkkaders toepassen in de praktijk?
 • Dan hebben wij mogelijk een functie voor jou.

Takenpakket

 • Zelfstandig opzetten en uitvoeren van context- en netwerkbegeleiding in nauw overleg met alle betrokkenen (inclusief dossierbeheer)
 • Kinderen en jongeren begeleiden en ondersteunen tijdens hun aanwezigheid op het dagcentrum (na schooltijd tot 19u en tijdens schoolvakanties van 9u tot 17u). Organiseren van gepaste activiteiten, met oog voor de persoonlijke noden en ontwikkelingsdoelen van elk kind
 • Kinderen en jongeren stimuleren en ondersteunen bij het verwerven van een goede studiehouding. In samenspraak met ouders opvolgen van contacten tussen school en gezin
 • Individueel begeleiden van een aantal toegewezen kinderen of jongeren
 • Actieve deelname aan de ouder- en gezinswerking
 • Deelname aan teamvergaderingen, werkvormoverleg en (interne) vorming

Profiel

 • Bereidheid tot avondwerk (geen weekendwerk)
 • Kennis van en/of ervaring in het werken met andere culturen
 • Kennis van systeemdenken en aanverwante denkkaders (o.a. Nieuwe Autoriteit, Bindkracht, …)
 • Minimum 3 jaar ervaring in het begeleiden van maatschappelijk kwetsbare gezinnen, liefst in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg
 • Computervaardig: minimum tekstverwerking, internet, e-mail
 • Minimum A2 diploma in een Menswetenschappelijke richting

Persoonsgebonden competenties:

 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zelfstandig werken
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Leervermogen hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Samenwerken als hecht team
 • Omgaan met stress
 • Plannen (= ordenen)

Aanbod

 •  Deeltijds contract onbepaalde duur (30/38). Een uitbreiding van uren is bespreekbaar.
 • Verloning op A1-niveau
 • Flexibele werktijden
 • Permanente ondersteuning, coaching, gerichte vorming en groeikansen
 • Kansen tot participatie aan de verdere uitbouw van een dynamische VZW

Plaats tewerkstelling

DAGCENTRUM DE TICHEL
Antwerpsestraat 352 2850 BOOM

Vereiste studies

Master: Studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen
Prof. bach.: Studiegebied Sociaal-agogisch werk
Ac. bach.: Studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen

of gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Contract

Vaste Job
Contract van onbepaalde duur
Deeltijds - 30 uren per week 

Waar en hoe solliciteren?

Contact: Mevr. Hind Montesinos
 • Kandidaat stellen kan via een gemotiveerde brief + cv tot 1 februari 2019:
 • Enkel weerhouden kandidaten worden gecontacteerd.
 • Voor meer info kan u terecht op onze website: www.detouter.be
 • Voor verdere vragen over deze vacature kan je terecht op Dagcentrum De Tichel 03/844 70 35 of bij Hind Montesinos (0490/44 36 42)

 

 

Contextbegeleider - THUISBEGELEIDINGSDIENST TERRA

Functieomschrijving

 • Bieden van FTT (Familie Therapie Terra): mobiele hulpverlening aan huis (voor meer info zie op www.detouter.be onder Contextbegeleiding en FTT)
 • Bieden van ‘breedsporige’ gezinsbegeleiding bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen, verwezen door de Brede Instap, de Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank of een gemandateerde voorziening (OCJ, VK): mobiele netwerk- en contextbegeleiding aan huis
 • Opstellen en opvolgen van het handelingsplan per gezin
 • Begeleiding van gezinnen met grote diversiteit aan culturele achtergrond
 • Actieve inbreng op het cliënt-/teamoverleg
 • Interesse om zich in te zetten in een team dat zich uitdaagt op vlak van autonomie en zelforganisatie

Profiel

 • minimum A1 menswetenschappen
 • minimum 2 jaar ervaring in gezinsbegeleiding
 • beschikken over interculturele competenties
 • een tweede taal spreken (bijv. Berbers) is een meerwaarde
 • opleiding FFT (functionele familie therapie) of psychotherapie is een meerwaarde

Beschikken over de nodige therapeutische competenties:

 • spiegelen, herkaderen, uitnodigen tot reflectie, betekenis van gedrag inschatten, analytische gespreksvoering, ...
 • systemisch werken (relationele dynamieken) in evenwicht met aandacht voor individuele problemen en patronen

Bereid om een interne opleiding FTT te volgen en/of een therapeutische opleiding aan te vangen

Bereid en in staat zijn om te werken binnen het methodisch kader van FTT, zoals:

 • enkel werken met alle leden van de 'therapiebox'
 • geen individuele gesprekken voeren
 • inhoudelijke thema's kunnen beperken tot gezinsthema's
 • regie nemen
 • crisissituaties hanteren
 • vooral tijdens avonduren werken

Jobgerelateerde competenties

 • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
 • Een overzicht van de activiteiten opstellen en meedelen aan de verantwoordelijken en/of de partners en/of politici
 • Samen met de persoon of het gezin een sociaal begeleidingsplan opstellen en opvolgen
 • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, ...
 • Aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen
 • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden Een partnernetwerk uitbouwen

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen (= ordenen)
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfstandig werken
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Leervermogen hebben

Aanbod

 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur halftijdse tewerkstelling (19u/week), met tijdelijke uitbreidingsmogelijkheden indien beschikbaar/gewenst
 • Verloning A1-niveau
 • Flexibele werktijden
 • Permanente ondersteuning, gerichte vorming en groeikansen

Plaats tewerkstelling

THUISBEGELEIDINGSDIENST TERRA, Auwersstraat 49 2600 BERCHEM

Vereiste studies

 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

of gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

 • Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Deeltijds - 19 uren per week

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: lisette.vanerp@detouter.be

Contact: Lisette van Erp

 • Via mail: gemotiveerde brief + CV naar lisette.vanerp@detouter.be
 • of schriftelijk: te sturen naar Contextbegeleiding Terra, t.a.v. Lisette van Erp, Auwersstraat 49, 2600 Berchem, ten laatste binnen op 7/1/2018
 • Sollicitatiegesprekken gaan door vanaf 14/1
 • Indien u geen antwoord hebt gekregen in de loop van week 3 bent u niet weerhouden
 • Voor meer info kan u terecht bij Lisette van Erp 0496/163 171 of 03/236 80 20

Sollicitaties tot en met 6 januari 2019

 

 

vzw De Touter zoekt: Klusjesman

Afdeling: Logistiek

Locatie: Boom/Berchem

Functietype: Klusjesman

Contract: bepaalde duur (6 maanden)  38u/week

Datum indiensttreding:  1 februari 2019

Werkplaats

 • Bereidheid tot werken in alle gebouwen van de vzw maar in hoofdzaak te Boom (verbouwingsproject).
 • Logistieke Ploeg : 3 medewerkers.
 • Vzw de Touter ( Auwersstraat 48,  2600 Berchem).  www.detouter.be

Opdracht

 • Afbraak interieurs.
 • Herstelling bezettingswerken, plamuurwerken.
 • Schilderwerken : muren/plafonds, hout.
 • Montage van bureaus en interieurs.
 • Kunnen omgaan met elektrische machines, schuurmachine, cirkelzaag, decoupeerzaag.
 • Geringe kennis van elektriciteit en sanitair is een pluspunt.

Profiel

 • Diploma : geen vereisten.
 • Motivatie en gedrevenheid.
 • Veelzijdig en handig.
 • Stiptheid en bereidwilligheid.
 • Voorzichtigheid in omgang met de materialen.
 • In bezit van rijbewijs is pluspunt

Aanbod

 • Arbeidsovereenkomst bepaalde duur voltijdse tewerkstelling (38u/week, gedurende 6 maanden), van 1 februari 2019 tot 31 juli 2019.
 • Verloning volgens barema sector.
 • Vaste werktijden : 8u tot 16u/17u (soms uitlopend).
 • Permanente ondersteuning

Procedure

 • Via mail: gemotiveerde brief + CV naar gerry.heyrman@detouter.be
  of schriftelijk: te sturen naar Logistiek Coördinator, t.a.v. Gerry Heyrman, Auwersstraat 48, 2600 Berchem ten laatste binnen op 07/01/2019.
 • Indien u op 08/01/2019 nog geen antwoord hebt gekregen dan bent u niet weerhouden.
 • Voor meer info kan u terecht bij Gerry Heyrman 0490/44 36 43 of gerry.heyrman@detouter.be