Procesondersteuner 1G1P Berchem / Borgerhout

 

We zoeken een enthousiaste procesondersteuner die bereid is te werken volgens de uitgangspunten van één gezin één plan, zijnde:
- Kijken naar gezinnen vanuit een waarderende bril.
- Gericht op ontmoeting en verbinding.
- Zichzelf en anderen durven aanspreken op verantwoordelijkheden.
- Open en geweldloos spreken.
- Ondersteunen van mensen om greep te krijgen op hun ervaren probleem.
- Bereid zijn te leren uit ervaring.
- Processen in beweging zetten bij gezinnen en in samenwerking met partners en organisatie.


Je staat samen met je team in voor de begeleidingen. Daarom vinden we samenwerken, open communicatie en elkaar ondersteunen belangrijk. Het team maakt deel uit van vzw De Touter en situeert zich binnen contextbegeleidingsdienst Terra. De werking is gericht op maatschappelijk kwetsbare jongeren en hun gezinnen. Aan hen bieden we kleurrijke maatzorg, volgens de krachtgerichte en oplossingsgerichte principes. De organisatie werkt met zelfsturende teams.
Voor meer info: www.detouter.be - https://www.ééngezin-éénplan.be/#/


Je takenpakket
• Het leggen van de eerste contacten: de werking van één gezin één plan voorstellen, betrokkenen bijeen brengen voor een eerste gesprek.
• Kortdurende procesondersteuning van gezinnen (maximum 6 maanden).
• Opmaken van een gezinsplan samen met het gezin.
• Het organiseren van netwerktafels, met het oog op versterken van een informeel en formeel netwerk.
• Het opvolgen, monitoren en eventueel bijsturen van de gemaakte afspraken.
• Het organiseren van de afrondende tafel samen met de aanmelder en het netwerk.
• Het bepalen, opvolgen en eventueel bijsturen van een strategie-aanpak: volgorde van de gesprekken, afrondend advies, …
• Het voorbereiden en in supervisie brengen van je dossiers.
• Het bijwonen van aanmeldtafels / teamvergaderingen.

Aanbod
• Tweedaagse basisvorming 1G1P.
• Deeltijds vervangingscontract van 19u voor 6 maanden, evt. mogelijkheid tot verlenging.
• Verloning A1-niveau (PC 319.01, begeleider B1c).
• Flexibele werktijden.
• Deel uitmaken van een gedreven team en een dynamische organisatie waar inspraak en overleg belangrijk zijn.
• Permanente ondersteuning door coach en collega’s.

Procedure
• Mail je kandidatuur ten laatste 30/04/2022 naar: naima.annouri@detouter.be
• Voor meer informatie: Naima Annouri 0496/16 31 78