Kleine wooneenheden (KWE)

Kleine wooneenheden in functie van autonoom wonen (KWE) voor jonge of zwangere ouders met kind en eventuele partner tussen de 16 en 25 jaar. 

Een kind krijgen is voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis, ongeacht de leeftijd van de ouders. Jonge ouders staan bijkomend voor de uitdaging om hun leven als adolescent te combineren met de taken van het ouderschap. Soms is hierbij extra ondersteuning nodig. We bieden begeleiding aan vier jonge ouders die zwanger zijn of reeds ouder zijn van één kind. Zij verblijven alle vier in ‘t Klein Dokske in Merksem in een eigen flat, die beschikt over een eigen badkamer en keuken. Het appartement is niet geschikt voor grotere gezinnen, waardoor ouders met meerdere kinderen niet in aanmerking komen. Naast de individuele begeleiding bieden we ook begeleide activiteiten aan in groep. Daarnaast woont er een vrijwilliger in het gebouw, die voor de jonge ouders een eerste aanspreekpunt is bij dringende zaken.

Deze begeleiding is niet rechtstreeks toegangkelijk. Jongeren kunnen doorverwezen worden door de intersectorale toegangspoort.

Voor meer info kan u contact opnemen met onze afdeling Tangram op het nummer 03/232 84 46 of via e-mail.