"Kinderen uit de knel"

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen.
Het is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidings-conflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en hun netwerk.
Onderzoek toont aan dat kinderen lijden onder strijdende ouders, zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. En ouders lijden onder de machteloos makende strijd.
Gebleken is dat een groepsaanpak bij deze problematiek vaak zeer goed werkt.

OUDERGROEP EN KINDERGROEP

De oudergroep (ex-partners) komt 8 keer 2 uur bij elkaar.
In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar.

De ouders leren de onderlinge strijd te verminderen en oplossingen te vinden voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.

De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Zij kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. Wij richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid.

Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is.

Verdere info vind je op de flyer en www.kinderenuitdeknelantwerpen.be 

EEN SAMENWERKING VAN JEUGDZORG EMMAUS ANTWERPEN EN CGG ANDANTE