Werkinstrumenten

De Touter ziet interculturele hulpverlening niet als één van vele keuzes, maar als een gevolg van de diversiteit in de samenleving, en dus als een noodzakelijke bouwsteen in elke vorm van hulpverlening. Die vanzelfsprekendheid vertaalt zich op drie niveaus van een organisatie.

Op elk niveau kan je zelf aan de slag:  

ORGANISATIE

WERKNEMERS

Hulpverlening