Wat en voor wie?

Met positieve heroriëntering (PHO) installeren we een veilig kader waarin iedereen die geraakt wordt door de problematiek in het gezin,  kan spreken. We faciliteren het elkaar opnieuw ontmoeten en organiseren een forum waarin gemeenschappelijke zorgen kunnen worden gedeeld. Aan iedereen wordt gevraagd welke verantwoordelijkheid men wenst op te nemen en wat men concreet kan doen om de moeilijkheden aan te pakken.  Een actieplan wordt gezamenlijk met de betrokkenen opgemaakt. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. 

Hiertoe wordt een procesbegeleider aan het gezin toegewezen. Hij gaat met hen op zoek naar kansen en mogelijkheden door te focussen op drive en verantwoordelijkheden van de mensen, zowel in het gezin als  bij het betrokken netwerk. Dit begeleidingsproces duurt maximum 4 maanden.     

Positieve heroriëntering kan worden ingezet in het kader van verontrusting of maatschappelijke noodzaak, waarbij het hulpverleningstraject is geblokkeerd.    

Aanmelden voor hulp

 

 

Doel?

Hoofddoel is herstel van de verbindingen tussen mensen door het spreken terug te installeren in de context. Het  spreken vanuit het hart en beluisterd worden door elkaar zorgt ervoor dat men samen beslissingen kan nemen die echt een bijdrage leveren tot het aanpakken van de problemen.