Wat en voor wie?

Familietherapie Terra richt zich op het versterken van de onderlinge relaties in het gezin. Dit kan preventief en behandelend ingezet worden bij jongeren (12 tot 25 jaar) met ernstige gedragsproblemen en hun gezinnen, ongeacht hun culturele achtergrond. In deze gezinnen zijn de relationele en verbindingsfuncties tussen ouder(s) en kind(eren) ernstig beschadigd/verstoord, waardoor de gevoerde communicatie niet bijdraagt tot de probleemoplossing. 

De therapeutische setting zal bij aanvang van de gesprekken steeds bestaan uit de jongere, de inwonende ouder of opvoedingsfiguren en eventueel de broers/zussen  (vanaf 12 jaar) die nog thuis wonen. 

Aanmelden voor hulp

 

 

Doel

Hoofddoel is het vergroten van vaardigheden met betrekking tot communicatie, probleemoplossing, conflicthantering en het versterken van ondersteuning vanuit omgeving. FTT is uitstroom- en vooral breuk vermijdend bedoeld.

Het aantal sessies varieert van 12 tot 30 en spreidt zich over 3 tot 6 maanden.