Wat en voor wie?

Breedsporige contextbegeleiding biedt intensieve hulp aan gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen bij kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar.   

Een vaste begeleider komt  gemiddeld wekelijks aan huis en voert gesprekken met het gezin, ouders, kinderen.  Hij biedt ondersteuning op verschillende levensdomeinen zoals opvoeding, school, vrijetijd, cultuur,  administratie, wonen en werken. De nodige samenwerking tussen het gezin en derden wordt gestimuleerd.   

We engageren het gezin om een proces van samenwerking aan te gaan. We nodigen de betrokken gezinsleden uit  hun bezorgdheden te verwoorden en aan te geven waar ze naartoe willen met hun leven. Op basis hiervan stellen we een veiligheids- of welzijnsplan op met de  overeengekomen doelen  waaraan we samen werken. 

Aanmelden voor hulp

 

Doel?

Hoofddoel is het bevorderen van het welzijn en de veiligheid van de kinderen in hun thuismilieu. 

  • We versterken de ouders in hun ouderrol en hun opvoedingsvaardigheden.
  • We vergroten de ontplooiingskansen van de kinderen.
  • We activeren een steunend netwerk rond het gezin.

De begeleiding wordt om de 6 maanden geëvalueerd met het gezin en zo nodig verlengd.