Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

We begeleiden jongeren in het verwerven van vaardigheden bij het zelfstandig wonen met aandacht voor het persoonlijk welbevinden van de jongere en het contact met zijn context.

Tijdens de begeleiding streven we naar een optimale samenwerking tussen de jongere en zijn context.

We willen de jongere wegwijs maken in de maatschappelijke dienstverlening om zo hun draagkracht te verhogen.

 

NBBM

NBBM, Niet-Begeleide Buitenlandse Minderjarigen, zijn minderjarige buitenlandse jongeren die zonder een meerderjarig familielid in België zijn aangekomen vanuit een land buiten de Euro-zone.  Ze bezitten soms geen geldige verblijfsdocumenten.
In België krijgen zij een voogd toegewezen.


Tangram werkt met deze jongeren rond hun verblijfssituatie, integratie, dagbesteding, inkomen en andere belangrijke levensdomeinen.