Aanmelden bij Tangram

Jongeren kunnen zich niet rechtstreeks aanmelden bij onze dienst. Een begeleiding start na verwijzing door de Intersectorale Toegangspoort ( ITP). Van zodra er een plaats vrij is, wordt de jongere en het gezin uitgenodigd voor een gesprek.

Aanmelden voor hulp

 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt aan de jongere gevraagd om zichzelf voor te stellen. We staan stil bij de hulpvragen van de jongere in functie van het autonoom wonen.

Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek legt een medewerker van Tangram uit aan de jongere (en eventueel belangrijke derden) wat de autonom wonen inhoudt. Er wordt een zo concreet mogelijk beeld geschetst van de begeleiding. De jongere krijgt een infofolder mee die hij rustig kan lezen.