Wat is dagcentrumbegeleiding

De dagcentrumwerking is een unieke combinatie van een gezins- en kindgericht aanbod, van contextbegeleiding en dagbegeleiding in groep. De kinderen en jongeren maken na de schooluren gebruik van de groepsbegeleiding en hebben recht op individuele begeleiding. Er gaan regelmatig gezinsgesprekken en aparte oudergesprekken door, deze gebeuren meestal aan huis. Het doel van de begeleiding wordt samen met de gezinsleden bepaald. We bieden ondersteuning op verschillende terreinen zoals school, vrije tijd, administratie, wonen, werken. Elk dagcentrum biedt een ouderwerking aan waarop alle ouders worden uitgenodigd.

Er zijn vier verschillende dagcentra: De Tichel, Trapeze, Taimoem en De Tandem.

Ons aanbod

Hoe verloopt het

Aanmelden voor hulp

Voor wie

De dagcentra bieden hulp aan gezinnen die problemen ervaren met het samenleven thuis en/of met de opvoeding. Ook de jeugdrechter kan bepalen dat het dagcentrum de gepaste hulpverlening is.

Meer lezen

Drijfveer

Wij vinden dat ouders het best geplaatst zijn om hun kinderen op te voeden en te begeleiden naar volwassenheid.

Wij hebben aandacht voor wat goed loopt in een gezin. We zoeken samen naar mogelijke oplossingen.