Wat is contextbegeleiding

Contextbegeleiding is een vorm van hulpverlening aan gezinnen die leven in een verontrustende opvoedingssituatie. Ons aanbod bestaat uit drie modules: breedsporige contextbegeleiding, familietherapie Terra (FTT) en positieve heroriëntering (PHO). Doel van elke module is  de relatie tussen ouders en kinderen te versterken  en  een steunend netwerk te activeren met het oog op het bevorderen van het welzijn en de veiligheid van de kinderen.  

Een vaste begeleider wordt aan het gezin toegewezen. Hij gaat op een respectvolle en waarderende manier in gesprek met het gezin, thuis of op de dienst.  

In elke module  engageren we het gezin om een proces van samenwerking aan te gaan. We nodigen de betrokken gezinsleden uit  hun bezorgdheden te verwoorden en aan te geven waar ze naartoe willen met hun leven. Op basis hiervan stellen we een actieplan op. Dit plan wordt tijdig geëvalueerd samen met het gezin. 

Met de aanmelder wordt overlegd welke module het best aansluit bij de hulpvraag van het gezin.

Voor wie

Gezinnen met een verontrustende opvoedingssituatie of met kinderen/jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.
De ouders beschikken over voldoende draagkracht om hun kinderen thuis op te voeden. 

Aanmelden voor hulp

Hoe verloopt het

De begeleiding start na  na aanmelding door een gezin, een andere hulpverlener (CLB, Kind en Gezin, ... ), een consulent of door een Jeugdrechter. Van zodra een plaats vrij is wordt het gezin uitgenodigd voor een eerste gesprek. Op dit gesprek maken we kennis met elkaar en staan we stil bij de bezorgdheden en de hulpvraag.

Contact

Auwersstraat 49
2600 Berchem

T +32 3 236 80 20
F +32 3 287 80 21

We zijn elke werkdag telefonisch
bereikbaar van 09:00 tot 13:00
behalve op dinsdag.

Heb je een vraag waarop je nog geen antwoord hebt gekregen?

Ga naar het contactformulier