Gezinsgesprekken

Ieder gezin heeft een eigen gezinsbegeleider die aan huis op gesprek komt. Op vraag van de ouder(s) of van de kinderen kan elk onderwerp aan bod komen. De gezinsbegeleider kan ook een onderwerp voorstellen. We hebben aandacht voor wat goed loopt in het gezin. We zoeken samen naar mogelijke oplossingen voor de bezorgdheden.

In overleg met het gezin werken we samen met andere hulpverleners: de school, het CLB, OCMW, …

Groepsbegeleiding

Elke dag na school en tijdens de schoolvakanties kunnen de kinderen terecht op het dagcentrum. Ze gaan er met leeftijdsgenoten om. Ze leren bijvoorbeeld zich te houden aan afspraken en conflicten oplossen. Dit doen we door oefenmomenten en activiteiten aan te bieden.
Tijdens de groepsbegeleiding wordt het huiswerk begeleid. Op vraag van de ouder(s) ondersteunen we de contacten met de school.

Individuele begeleiding

Kinderen en jongeren hebben hun eigen gedachten, gevoelens, zorgen en problemen. Op een individueel moment kunnen ze erover (leren) praten met een begeleider. We praten niet enkel met elkaar, we doen ook activiteiten samen. Tijdens de individuele begeleiding werken we rond vrijetijdsbesteding, sociale vaardigheden (hoe maak ik nieuwe vrienden, hoe leer ik me beter beheersen), het samenleven thuis, op school, ...

Ouderwerking

We organiseren regelmatig ouderbijeenkomsten. Een ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast zijn er een aantal informele momenten voor het hele gezin: een uitstap, een barbecue, samen koken, … Sommige dagcentra organiseren een gezinsvakantie.