Het directieteam

De algemeen directeur is bevoegd voor de algemene werking van de vzw. In het bijzonder voor het personeelsbeleid, het financieel beleid, de externe relaties en het kwaliteitsbeleid. Hij zorgt voor de samenhang van de verschillende vzw-diensten. Hij faciliteert visieverruiming en methodiekontwikkeling binnen de hele vzw.

Er is nog 1 extra directieteam lid zij is verantwoordelijk voor de dagcentra en de dienst contextbegeleiding. De dienst autonoom wonen wordt opgevolgd door de algemeen directeur.

 

 

Algemeen directeur

 

Luc D' Affnay
T +32 3 287 80 22
M +32 497 29 96 58
e-mail

Katleen Belis
T +32 3 287 80 23
M +32 497 47 02 63
e-mail