Aanmelden voor hulp

Wanneer kinderen, jongeren of gezinnen hulp nodig hebben, kunnen zij zelf of een hulpverlener (CLB, OCMW, therapeut, …) met ons contact opnemen.

T +32 499 97 57 86
bereikbaar van 09:00 - 13:00 op maandagen, woensdagen en donderdagen

e-mail

Er gebeurt een eerste telefonisch gesprek om samen te onderzoeken of onze hulp een antwoord kan bieden op de hulpvraag. Als dat zo is, dan wordt het kind, de jongere en zijn/haar gezin op één van onze wachtlijsten geplaatst. Van zodra er plaats is, wordt door ons contact opgenomen en een intake gepland.

Het zou kunnen dat een gesprek nodig is vooraleer beslist wordt dat wij de juiste hulp kunnen bieden. Het gezin of de hulpverlener die het gezin naar ons doorverwijst kan vragen naar een kennismakingsgesprek. Wij kunnen ook een gesprek nodig vinden om een goede inschatting te maken. Dit gebeurt steeds op afspraak.

Wanneer de aanmelder of andere betrokkenen zich veel zorgen maken, verontrust zijn, dan zou het kunnen dat er onmiddellijk een hulpaanbod opgestart wordt. Dit hulpaanbod noemen we Positieve Heroriëntering en duurt ongeveer 4 maanden.

Aanmelden voor breedsporige contextbegeleiding kan ook via dit formulier.