Wie zijn we

vzw De Touter begeleidt gezinnen en jongvolwassenen die zich in (een) problematische opvoedings– en leefsituatie(s) bevinden, ongeacht hun etnisch-culturele origine. Wij zijn een pluralistische organisatie en voeren een actief diversiteitsbeleid. 

Het hulpverleningsaanbod situeert zich binnen de Bijzondere Jeugdbijstand.
De contextbegeleiding en dagbegeleiding in groep (de dagcentra) zijn rechtstreeks toegankelijk. Cliënten of andere hulpverleners kunnen telefonisch met ons contact opnemen.

Aanmelden voor hulp

Onze dienst contextbegeleiding in functie van autonoom wonen is niet rechtstreeks toegankelijk. Cliënten kunnen er terecht na verwijzing door de intersectorale toegangspoort (ITP). Dit kan na aanmelding door een andere hulpverlener, een consulent of de jeugdrechter bij deze toegangspoort.

Samen met de cliënten zoeken begeleiders naar mogelijke oplossingen voor problemen. Een definitieve breuk tussen ouders, kinderen en/of jongvolwassenen proberen we steeds te vermijden of te herstellen. Als er een consulent betrokken is, zal hij/zij af en toe worden uitgenodigd op het gesprek.
We maken voor elk gezin in begeleiding een dossier op dat door het gezin mag ingekeken worden.
Iedereen heeft het recht zijn/haar ongenoegens te uiten. Is dit niet voldoende dan kan een officiële klacht worden ingediend bij het directieteam.

Wat kenmerkt ons

  • We stemmen het begeleidingsaanbod af op maatschappelijk kwetsbare groepen.
  • We benaderen de problematieken vanuit het perspectief van de cliënt, krachtgericht en met respect.
  • We zien de cliënt als een volwaardige partner in de begeleiding.  Inspraak en participatie van alle betrokkenen vinden we belangrijk.
  • We streven naar een vertrouwelijke sfeer, wat zich uit in een ‘open’ verslaggeving. Betrokkenen lezen het verslag en mogen aanvullingen geven.
  • ...

Meer lezen